blacha przewodnika tatrzańskiego
Tatry dla każdego

Artur Krupiński

przewodnik tatrzański

tel. 608-753-206

Z przewodnikiem w Tatry

Skorzystaj z usług przewodnika tatrzańskiego.
Wycieczki z przewodnikiem są zawsze udane.

Wycieczki szkolne. Edukacja

Każda wycieczka, oprócz funkcji rekreacyjnej, przewiduje realizację programu edukacyjnego.

Osiągnięcie celu dydaktycznego jest także moim zadaniem. Dlatego służę pomocą w opracowaniu zagadnień, które będą (mogą być) omówione z uczniami podczas określonej wycieczki.

Wiadomości dostosowuję do profilu klasy. Niezależnie od zaplanowanej trasy, możliwe jest „poprowadzenie lekcji” na zadany przez nauczyciela temat (z języka polskiego, geografii, biologii, historii).

Przekazywane informacje dostosowuję do wieku uczestników. Podczas wycieczki wchodzę w dialog z uczniami, zachęcam ich do samodzielnego odkrywania, poznawania i zrozumienia tatrzańskiej wiedzy. Stosuję różne metody, aktywizujące uczniów do samodzielnej pracy.

Propozycje wycieczek tematycznych

Język polski:

Geografia:

Przyroda i biologia:

Historia:

Inne zagadnienia: